Anel Monte Negro em prata negra 950k, topázios, safiras, peridotos

N/A

.